Zékány Krisztina: Jellemző földrajzinév-típusok a többnyelvű Ungvár környékén

ZÉKÁNY KRISZTINA, Intézetünk tudományos munkatársa elmondta: Ungvár és környéke mindig is többnemzetiségű terület volt.

A két- és többnyelvűség természetes jelenség számunkra. Számos példát hozott a kárpátaljai nyelvi összetettség viszonyaira. A politikai változások okozta névvariációk mellett Ungváron jelen van egy jól működő, viszonylag spontánnak mondható névadási gyakorlat, melynek lényege, hogy a névadó a más nyelvben keletkezett, de használatban lévő elnevezést minden nehézség nélkül beépíti a saját nyelvű névrendszerébe oly módon, hogy az idegen szót ellátja a maga nyelvének grammatikai szerelékével, mutatta be további példákkal.