Pomozi Péter: Nyelvtörténeti szempontok a földrajzi nevek eredetvizsgálatában

POMOZI PÉTER, Intézetünk Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója elmondta: a földrajzi nevek vizsgálata a történeti nyelvészet egyik fontos részterülete.

A magyar nyelv első szórvány- és szövegemlékei között több adománylevél is van, melyek bővelkednek helynévi anyagban, ugyanakkor a Kárpát-medencei toponimák eredetvizsgálata messze túlmutat a korai nyelvemlékes kor írott korpuszainak számbavételén. A történeti nyelvészet egyrészt nyelvföldrajzi módszerekkel, másrészt a kontaktushatások során létrejövő szub-, ad- és szupersztrátum hatások vizsgálatával, harmadrészt a kérdéses alakváltozatok összehasonlító hangtani és alaktani elemzésével segítheti a földrajzi nevek eredetvizsgálatát, fejtette ki az előadó. Az előadás néhány példán keresztül a felsorolt kutatási módszerek alkalmazásába engedett bepillantást.