M5 "História" - "Királyok és Szentek" kiállítás, ünnepi műsor a 800 éves Aranybulla tiszteletére

Egyedülálló, a Szent királyok nemzetségét bemutató történelmi kiállítás Székesfehérváron Királyok és Szentek - Az Árpádok kora néven

Ünnepi tv műsor az M5 TV Históriában és Tudományos Nyitókonferencia az Aranybulla tiszteletére - ezekkel járul hozzá a Magyarságkutató Intézet a 800 éves Aranybulla ünnepléséhez

800 esztendeje bocsájtotta ki Székesfehérváron II. András az évszázadokig a magyar jogrendszer hivatkozási alapjává váló Aranybullát. Az M5 csatorna História adása a kerek évforduló kapcsán megrendezett grandiózus kiállítással kapcsolatban szólaltatta meg a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársait. 

Az M5 História adásának összefoglaló tartalma: 

A „Királyok és Szentek. Az Árpádok kora” kiállítás 1800 nm-en, 17 teremben, 12 országból érkezett mintegy 700 kiállított darabja a királyi hatalom fejlődését, az egyház történetét, a tatárjárást és az utolsó Árpádok idejét tárja az érdeklődők elé. Árpádtól Szent Istvánig a X. századi magyar kultúra régészeti leleteit majd az államalapítástól 1301-ig az Európa sorsát mintegy 400 éven keresztül meghatározó, területi integritását soha fel nem adó, a Kárpát-medencét uraló Magyar Királyság ikonikus tárgyait mutatja be a nagyszabású, egyedülálló darabokat felvonultató tárlat. 

Az Árpád-ház öröksége kapcsán Fehér Bence, Klasszika-filológiai Kutatóközpontunk igazgatója a kárpát-medencei írásbeliségről, a VIII-IX. századból fennmaradt magyar rovásemlékek elfogadásának nehezségeit hangsúlyozta, majd ismertette a XI. századi magyar nyelv egyik legfontosabb emlékének, a Tihanyi Alapítólevélnek jelentőségét és bemutatta a Veszprémvölgyi kolostor átiratban megmaradt, az ezredforduló korából származó, legalább a Tihanyi Alapítólevél nemzeti örökséget jelentő súlyával megegyező kiváltságlevelét is. 

Vizi László Tamás, Intézetünk tudományos főigazgató-helyettese az Aranybullát kibocsájtó II. András király uralkodásának történelmi értékelése után a privilégiumokat rögzítő, arany függőpecséttel ellátott okirat kapcsán kiemelte: a király és a különböző társadalmi csoportok kiváltságait írásba foglaltan tartalmazó Aranybulla a rendi jogok fundamentuma lett. 

A műsorban Teiszler Éva, a Történeti Kutatóközpont tudományos munkatársa a meghatározott küldetéstudattal bíró Szent Királyok Nemzetségéről, Makoldi Miklós, a tárlat kurátora, Régészeti Kutatóközpontunk igazgatója pedig a pótolhatatlan darabokról (Szent István Prágában őrzött kardja, a magyar írásbeliség olyan unikális darabjai, mint a Gesta Hungarorum és az Ómagyar Mária-siralom, vagy Boldog Erzsébet szarkofágjának az Árpád-ház címerével és a kettős kereszttel díszített fedlapja) szólva a kiállítás egyedülállóságát hangsúlyozták.