Menandrosz protector töredékei

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 4.

fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Fehér Bence

Menandrosz protector a VI. század harmadik nagy bizánci történetírója, aki Mauricius császár uralkodása alatt írta meg a század második felének történetét. A nagy lélegzetű műből csak töredékek ismertek; ezeket jórészt Bíborbanszületett Konstantin császár őrizte meg, aki saját történeti művei mellett forrásgyűjteményeket is létrehozott. Három gyűjteménye őriz Menandrosz-részleteket: Szemelvények a barbárok rómaiakhoz küldött követségeiről; Szemelvények a rómaiak barbárokhoz küldött követségeiről; Szemelvények bölcs mondásokból.

De miért fontos Menandrosz ma a világnak, és kifejezetten nekünk magyaroknak? Mert ami fennmaradt belőle, döntő többségben a külpolitikára vonatkozik: a diplomáciai tevékenységre és az ezzel összefüggő hadműveletekre. Ebből következik, hogy minden kortársánál részletesebben bemutatta a kelet-európai nomád népekkel való kapcsolatokat is. Így a Kárpát-medencei avar birodalom megalapításáról, a türk birodalom fénykoráról pótolhatatlan adatokat hagyományozott ránk.