A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 11.

szerkesztők: Berta Péter – Vizi László Tamás

A Magyarságkutató Intézet 2019-es évkönyvében az intézet nyolc kutatóközpontjának húsz kutatójától olvashatnak egy-egy tanulmányt a történettudomány, a régészet, az archeogenetika, a klasszika-filológia, a néprajz, az anyanyelvi nevelés, a nyelvpolitika és a nyelvtörténet témaköréből. Azon társtudományok eredményeiből, melyeknek a magyarság írott és íratlan múltjának, továbbá nemzeti kulturális kincseink átörökítésének szempontjából döntő jelentősége van. A kötet tanulmányait az intézet kutatóinak 2019-es publikációs jegyzéke teszi teljessé.