Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 20.

szerkesztő: Neparáczki Endre

A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja 2019. december 6–7-én konferenciát rendezett Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés címmel. E kötetben a konferencián részt vevő, korai magyar történettel foglalkozó kutatók – az archeogenetika, az embertan, a népzene, a régészet, a történettudomány, az etnológia és történeti nyelvészet művelői – tanulmányai olvashatók.

Honnan jött Árpád népe? Mennyien voltak? Milyen nyelven beszéltek? Az ilyen kérdések megválaszolásához bizony akarat is kell, ha pedig megszületik egy válasz, nem biztos, hogy az mindenkinek elnyeri a tetszését. A tanulmányok bemutatják azt is, hogy meg lehet fogalmazni közérthetően, más tudományterülettel párbeszédre vagy vitára törekedően a legújabb tudományterületi modelleket és azok korlátait.