Keleti palóc betyármesék és hiedelemmondák

Máté László gyűjtései

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 25.

szerkesztő: Pomozi Péter

2019 őszén, egy verőfényes szombat délelőtt vehettem először kézbe Máté László keleti palóc mondagyűjtéseit. Első pillantásra nyilvánvaló volt, hogy különleges értékű anyaggal van dolgom: az 1960-as évek második felében gyűjtött történetekben nagyjából a dualizmus kori magyar falu még sok szempontból élénken élő mondakincse és népi hitvilága elevenedik meg. Ma már valószínűleg hiába keresnénk ezeket a történeteket. Idestova fél évszázada, hogy elmentek közülünk az utolsó olyan öregek, akik még a XIX. század végén gyermekfejjel tanulták el ezeket sokszor már akkor is aggastyán korú emberektől.

Pomozi Péter szerkesztő

Máté László keleti palóc folklórgyűjtése rendkívül értékes leletmentés, amelynek ma már történeti értéke is van. Gazdag tartalmú, a néprajz- és a nyelvjáráskutatás számára egyaránt jól használható szöveggyűjtemény született, Pomozi Péter pontos bevezető tanulmányával. A kötetet az érdeklődő nagyközönség is haszonnal forgathatja.

Juhász Dezső nyelvtörténet- és nyelvjárástan-professzor