Fuldai évkönyvek / Annales Fuldenses

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 5.

fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Darvas Mátyás

A Fuldai Évkönyvek (Annales Fuldenses) a frank történetírás egyik alapműve, emellett a magyar régmúlt emblematikus forrásmunkája. Ebbéli jelentősége akkor is szembetűnő, ha a honfoglalás koráról szóló többi ránk maradt latin nyelvű szövegtanú között helyezzük el terjedelem és relevancia tekintetében: ezek ugyanis vagy egyetlen eseményt írnak le kimerítően, vagy ha többet, akkor lakonikus rövidséggel; a hosszabb leírások pedig nem egyszer jóval később keletkeztek, így alaposabb kritikával kezelendőek. Az Annales Fuldensest tehát kiemeli a magyarokat érintő feljegyzések száma, az események folyamatban történő ábrázolása és a feljegyzések megbízhatósága.

A Fuldai Évkönyvekből eddig csak a magyar vonatkozású szemelvényeket fordították le. Kritikai kiadáson alapuló teljes szövegmagyarítás most készült először: ezen keresztül betekintést nyerhetünk a Karoling Nyugat- és Közép-Európa politika- és művelődéstörténetébe; abba a közegbe, ahová a Magyar Nagyfejedelemség népe megérkezett.