Ecsettel a nyugati hadifogságban

Kiss Sándor naplója

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 22.

szerkesztette: Köő Artúr

Kiss Sándor rajztanár, tartalékos hadnagy naplója fontos részét, illetve kiegészítését képezi a második világháború befejező időszakára vonatkozóan eddig – a kitelepülésekben részt vettek számához képest – gyéren megjelent naplóknak, memoároknak. Annál is inkább, mivel mind a mai napig nem jelent még meg e témát – a honvédségi alakulatok kitelepülését, a civilek és katonák kimenekülését, a nyugati hadifogságot – átfogóan feldolgozó monográfia. E napló a nyugati hadifogságot feldolgozó további tanulmányokhoz és egy majdani monográfiához nyújthat kiváló adalékokat, amelyben külön értéket képviselnek azok az akvarellek, amelyeket Kiss Sándor tartalékos hadnagy az amerikai fogságban festett. Mindezek mellett e napló a nagyközönség számára is érdekes és tanulságos olvasmány, amely nemzeti történelmünknek bár százezreket közvetlenül érintő, mégis egy alig feltárt, a feledés homályába vesző részéről nyújt plasztikus képet.

Bognár Zalán történész