Czuczor–Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából

Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 8.

szerkesztők: Horváth Katalin – H. Tóth Tibor – Ferenczi Gábor

Tanulmánykötetünk a konferencia előadásaiból készített dolgozatokat fogja egybe. A kilenc írás sorrendje – kisebb eltéréssel – megegyezik az előadások elhangzásának sorrendjével. A köszöntőket követően a tanulmányok sorát a Toldalék kéziratos jegyzetanyagának gondozását, a pótkötet szerkesztési munkálatait bemutató írás nyitja meg. Az ezt követő tanulmányok többféleképpen kapcsolódnak Czuczorék korához, a romantika meghatározó irányzatához, a bölcseleti nyelvészethez és ennek kiemelkedő teljesítményéhez, a nagyszótárhoz. A nyelvtudomány- és eszmetörténeti vonatkozású dolgozatokat a nagyszótár és a szaknyelvek, illetőleg a gyökszótárak és a nyelvjárások viszonyát vizsgáló írások követik. A sort a nagyszótár központi témájára, a szókincs belső rendszerére, a nyelvi variabilitás kérdéseire, az alakváltozatoknak a magyar szócsaládokban betöltött alapvető szerepére összpontosító értekezések zárják. Az anyag minél szélesebb körben való megismertetésének érdekében a tanulmányok összefoglalóit – kulcsszavaikkal együtt – angolul és magyarul is közzétesszük.

Kötetünket annak reményében bocsátjuk útjára, hogy − az utóbbi évek Czuczor−Fogarasi-konferenciaköteteinek anyagához hasonlóan (Életünk, Czuczor−Fogarasi-különszám [2011/3−4.]; II. Czuczor−Fogarasi-konferencia [Magyar Művészeti Akadémia, 2013]; Czuczor Gergely munkássága és A magyar nyelv szótára [L’Harmattan−MANYSI, 2017] – sikeresen járul hozzá a nagyszótárnak és korának régóta várt elfogulatlan, tárgyilagos, korszerű újraértékeléséhez, méltányos és hiteles recepciójához.