2021-03-11 Felső-Erdély visszafoglalását követően 1849. január 21-én Józef Bem vezérőrnagy kísérletet tett az erdélyi császári-királyi csapatok főhadiszállása és utánpótlási bázisa, Nagyszeben elfoglalására. Akkor nem járt sikerrel.

2021-03-04 Dr. Gedai István a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság alelnöke és főigazgatónk Dr. Horváth-Lugossy Gábor a helyszínen tekintette meg az abasári régészeti feltárás folytatását. A község részéről Kazsu Attila polgármester fogadta a vendégeket. Makoldi Miklós, Régészeti Kutatóközpontunk igazgatója, az ásatás vezetője adott tájékoztatást az előrehaladásról.

2021-03-01 Közelebb kerültünk Mátyás király származásának tisztázásához, magának az uralkodó személyének újrafelfedezése lehet a kutatás egyik legnagyobb hozadéka – hangsúlyozta a Mandinernek Neparáczki Endre. Archeogenetikai Kutatóközpontunk igazgatójával készített interjút a Magyar Nemzet is átvette.

2021-03-01 KÖSZÖNJÜK, hogy ennyien követték "Hamis gulyás" konferenciánkat! Az előadásokat facebook oldalunkon és youtube csatornánkon külön is visszanézhetik. (Hamarosan elkészülnek az angol, német, orosz fordítások.)

2021-02-28 Nemcsak verseket írt, de komoly műfordítói tevékenységgel is dicsekedhet Petőfi Sándor egykori hitvese – derül ki Raffay Andrea "Megérdemelve vagy ártatlanul: Szendrey Júlia összes költeménye elemző tanulmányokkal" című könyvéből. Kutatónkkal az Erdély.ma készített interjút.

2021-02-26 "Egy kifosztott, méltóságában meggyalázott nemzet traumáit generációkon keresztül hordjuk magunkban. Egy traumát úgy tudunk feldolgozni, ha elmesélhetővé tesszük. Ezért kell újra és újra elbeszélnünk a rettenetet, és nem csak február 25-én." Borvendég Zsuzsanna

2021-02-24 Révai Miklós piarista szerzetes, nyelvész, egyetemi tanár, latinul és nemzeti nyelven egyaránt verselő költő. Születési évét illetően ugyanúgy találkozhatunk az 1749-es és az 1750-es évvel is, azonban forrásaink abban egységesnek bizonyulnak, hogy február 24-én emlékezhetünk meg születésének napjáról.

2021-02-22 "Milyen Európában is élünk? Brüsszel a székelyektől a bretonokig fütyül az őshonos európai kisebbségekre, a kisebbségek nyelvi-kulturális jogaira." Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának legújabb publicisztikája a Magyar Nemzet felületén olvasható:

2021-02-22 Magyarország mindenkori királyai az Árpád-kortól kezdődően koronázási szertartásuk keretében esküt tettek az ország szabadságainak és szokásainak megtartására. Ez az általános, bár kétségtelenül rendre aktualizált tartalmú fogadalom egészen III. András király (1290–1301) hatalomra jutásáig elegendő volt az alattvalók számára, annak ellenére, hogy annak betartása nemegyszer csorbát szenvedett.

2021-02-21 Az UNESCO 1999-ben nyilvánította február 21-ét Az anyanyelv nemzetközi napjává, amelyet 2000 óta minden évben különféle rendezvényekkel ünnepelnek meg szerte a világban.

2021-02-17 "A korabeli magyar társadalmat, a hadsereget a revízió, az antibolsevizmus határozta meg." Babucs Zoltán kutatónknak jelent meg véleménycikke a Magyar Nemzetben.

2021-02-15 188 évvel ezelőtt tartották Katona József (1791–1830) Bánk bán című drámájának ősbemutatóját Kassán 1833. február 15-én, s utána pedig a nemzet életének meghatározó eseményeinek fénypontja lett.

2021-02-13 1327. február idusán, azaz 13-án I. Károly magyar király (1301–1342) Nagyszombat városában oklevelet bocsátott ki Luxemburgi János cseh királlyal (1310–1346) kötött szövetségéről. A szerződéslevél és az ekkor kötött megállapodás, amelynek megtartására korabeli szokás szerint tanúk jelenlétében esküt is tett az uralkodó, az 1335. évi visegrádi királytalálkozó előzményének tekinthető.

2021-02-13 135 éve ezen a napon született és 80 éve szintén február 13-án hunyt el Csűry Bálint (egyes munkáiban Csüri Bálint, Csüry Bálint) nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Munkásságából legfőképpen a nyelvjáráskutatás emelkedik ki.