2021-07-08 Az ujkor.hu oldalán „Kibővülve, megújulva – Az impexek kora” címmel könyvrecenzió jelent meg Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársának kötetéről.

2021-07-08 Pomozi Péternek, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatójának a Magyar Nemzet Lugas mellékletében jelent meg „Genderprofesszorok gender nélkül” című, „Már a nyelveket is felforgatnák a haladó szélsőségesek” alcímet viselő legújabb publicisztikája.

2021-07-06 Mindenek előtt az ázsiai hunok Ulánbátorhoz legközelebb eső temetője bejáratánál, a feltárást ismertető molinónál elhelyeztük a magyar zászlót, hogy hatvan év után újra hirdesse a mongol-magyar régészeti együttműködés folytatását, melyet magyar részről akkor Horváth Tibor és Erdélyi István kezdett el.

2021-07-05 Ebben a csatában Magyarország függetlensége volt a tét. Aba Sámuel, Magyarország első választott királya (1041-1044) küzdött az országért, azért, hogy a magyar haza ne legyen az akkori legnagyobb európai hatalom, a Német-Római Császárság hűbérese, kiszolgáló országa, vagy ne kerüljön befolyása alá.

2021-07-05 Július 3-án is történelmi helyre látogattak a Magyarságkutató Intézet munkatársai, ugyanis Noyon Uulban megtekintették Mongólia legfontosabb ázsiai-hun temetőjét. A temető a maga több, mint kétszáz, nagyrészt feltáratlan sírjával Mongólia talán legnagyobb hun temetője, mely a szent hegyként tisztelt Noyon hegységben található.

2021-07-04 A magyar őstörténet, a magyar törzsek eredete, vándorlása és a honfoglalás már hosszú ideje áll a tudománytörténeti és a közéleti viták középpontjában. A pozsonyi csata napjainkig mégis szinte eltűnt a köztudatból, megtörténtét 907. július 4. és július 7. közé teszik általában.

2021-07-04 Ebben a palotában kötött szerződést a fiatal Temüdzsin (a későbbi Dzsingisz Kán) Mongólia akkori legnagyobb urával, a kereitek uralkodójával, Togril Kánnal 1200 körül. A régészeti helyszínek feltárásából, a hagyományok újraáleszéséből is látható vált számunkra, hogy Mongólia is egyre nagyobb hangsúlyt fektet történelmének kutatására, nemzeti identitásának erősítésére.

2021-07-03 1953. július 4-e történelmi fordulatot ígért a korábbi évek során totális terrort elszenvedő nemzetnek: megkezdte regnálását az első Nagy Imre kormány. Az ország sztalinizálása és Rákosi rémuralma által megkínzott magyar társadalom egy pillanatig reménykedhetett abban, hogy megszabadul a mérhetetlen terror okozta szenvedéstől.

2021-07-03 1490. július 4-én Kinizsi Pál és Báthori István seregei a Tolna megyében található Csontmezőn legyőzték Corvin Jánost. A csata Hunyadi Mátyás (1458-1490) fiának vereségével végződött, és ezzel eldőlt, hogy a Hunyadi-dinasztia nem fogja uralni a Magyar Királyságot.

2021-07-02 1799. július 3-án Nagyszentmiklóson, Torontál vármegyében Vuin Neru parasztgazda az udvarában árkot ásott. Egy ásónyom mélységben egyszercsak huszonhárom aranyedény került elő. A hatóságok lefoglalták az aranyat, szeptember 18-án már értesítik I. Ferenc királyt és császárt Bécsben, a király 25-én rendelkezik, hogy a kincset szállítsák a Császári és Királyi Régiségtárba.

2021-07-01 Nemzetközi tudományos együttműködést kötött a Mongol Tudományos Akadémia és a Magyarságkutató Intézet – archeogenetika és régészet mellett immár többek közt történelem, nyelvtörténet, néprajz, népzene területeken is együttműködnek a két ország kutatói

2021-07-01 Az 1849. június 28-i győri ütközet után Haynau táborszernagy császári-királyi főserege tovább haladt Komárom felé és június 30-án felzárkózott a komáromi magyar hídfőre. Haynau célja az volt, hogy a honvédeket beszorítsa a sáncok mögé, döntő csatára kényszerítse a magyar fősereget és ellenőrizze a pest–budai országutat.

2021-06-30 Újabb fejezetéhez érkezett a magyar őstörténet kutatás – folytatódik a kétezer éves Belch-i ázsiai hun temető mongol-magyar feltárása. Hatvan év után a Magyarságkutató Intézet és a Mongol Tudományos Akadémia újra közös feltárást végez.

2021-06-29 „Béla Bartók’s life, work and humanity were brilliant in themselves, so it is not necessary to add any false statements to make his brilliance shine brighter, because to do so would only make it fainter. […] The life of every person is mostly characterized by their actions, the work done, the thoughts described, the good, or indeed the bad, contributed.”

2021-06-25 1941. június 22-én a német hadigépezet támadásba lendült. Megindult a „bolsevizmus elleni keresztes hadjárat”. A Magyar Királyi Honvédség lezárta a magyar–szovjet határt és a minisztertanács döntött a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok megszakításáról.

2021-06-24 A Magyar Nemzet könyvrecenziót írt a Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent, Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó? Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben című kötetéről.

2021-06-22 35 évvel ezelőtt, 1986. június 23-án az MSZMP KB Titkársága a Tiszatáj folyóiratot félévre betiltotta. A kor kultúrpolitikai játszmáiban nem volt ritka, hogy neves művészek vagy kedvelt folyóiratok estek a cenzúra áldozatává, de a Tiszatáj elleni retorzió mégis döbbenetet váltott ki.