2021-09-22 220 esztendővel ezelőtt, 1801. szeptember 23-án hunyt el Pray György, jezsuita történetíró, a források kritikai vizsgálatán alapuló történetírás első képviselője. (...) Bár Pray György életútját és munkásságát jól ismerhetjük, igen gazdag, természetesen latin nyelvű, világi és egyházi témákat egyaránt feldolgozó munkáinak java része nem rendelkezik sem modern kiadással, sem pedig magyar fordítással. E komoly adósságnak a mérséklése része a Magyarságkutató Intézet kitűzött céljainak.

2021-09-22 Hetven évvel ezelőtt, a kommunista egyházüldözés csúcspontján Rákosi Mátyás parancsára felrobbantották a Regnum Marianum templomot. Isten házát rombolták porig, azt az épületet, amely éppen a kommunista istentelenség és keresztényüldözés mementójaként hirdette az Élet győzelmét a sötétség felett. Bár a templom helye ma is tátongó seb a főváros szívében, ahol csak egy kereszt emlékeztet minket arra, hogy felszentelt földön járunk, Mária Országának lelkiségét négy évtizednyi üldöztetés sem tudta megtörni.

2021-09-22 Böjte Csaba ferences szerzetes kezdeményezésére a Teleki László Alapítvány és a Szent László Alapítvány szervezésében szeptember 22-én a Maros megyei Keresden kerül sor „A keresdi Bethlen-kastély felújításának, hasznosításának és gazdaságos működtetésének lehetőségei” című műhelykonferenciára, amelybe a Magyarságkutató Intézet is bekapcsolódott.

2021-09-22 在匈牙利研究所的蒙古考察期间,我们的研究人员有机会参观了蒙古科学院考古研究所的封闭仓库,我们的蒙古同事在那里向我们展示了匈奴和斯基泰以及其他地点的蒙古发现。其中最重要的是一把匈奴双刃短剑,其意义在于双刃短剑被亚洲的匈奴人使用,甚至在基督诞生前后的几个世纪里,不是从罗马人或德国人来的。他们开发了一种自己的武器。参观考古仓库对我们来说是一次巨大的科学体验。

2021-09-22 „Magyar Világ 1938-1940" címmel sikeres kiállítás helyszíne volt hónapokon keresztül a fővárosi Nemzeti Múzeum. A kiállítás teljes anyaga most Veszprémbe, a Laczkó Dezső Múzeumba költözik, ahol október 21-től egészen jövő júniusig látható lesz.” A Demokratában jelent meg tudósítás a Magyarságkutató Intézet és a Kodolányi János Egyetem szervezésében létrejött, a két világháború közti Magyarsország mindennapjait bemutató, „Magyar Világ 1938-1940" című kiállítás Veszprémbe költözéséről.

2021-09-21 In the framework of the scientific cooperation between the Mongolian Academy of Sciences and the Institute for Hungarian Studies, we had the opportunity to visit the Anthropological Repository of the Academy and take archaeogenetic samples. The samples were taken from skeletons from Hun cemeteries in Asia, which are important for Hungarian prehistory, with the aim of comparing the genetic samples of the Huns with the archaeogenetic samples of the conquering Hungarians.

2021-09-21 Поскольку этноспорт – это не только спорт, но и национальная культура, и самоопределение, Венгерская Федерация Этноспорта находится в тесном профессиональном сотрудничестве с Институтом Изучения Венгерской нации, директор которого, Horváth-Lugossy Gábor ( Габор Хорват-Лугоши), обеспечивает научно-исследовательскую базу, которая дополняет практическую работу нашей ассоциации.

2021-09-20 Zavarodottságot keltett az avar kori magyar nyelvemlék híre extrém publicista körökben. „Kiknek az érdeke és miért, hogy ezt a megállapítást kigúnyolják, nevetségessé tegyék?” – kérdeztük szeptember 17-én megjelent interjúnkban. A válasz a kibertérben órákon belül megszületett. Indulathullámot indított el a friss tudományos eredmény kifejtése. Fehér Bencét, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatóját kérdezte a Gondola.

2021-09-20 A gondola.hu szeptember 17-i, Fehér Bencével, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatójával készült interjújában beszámolt arról, hogy a Jánoshidán fellelt tűtartón olvasható magyar szöveg 400 évvel korábbi, mint a hivatalosan legrégebbi magyar nyelvemlék, a Tihanyi Alapítólevél. A Gondola folytatta beszélgetését a professzorral. – számolt be róla a Magyar Nemzet.

2021-09-19 Egán Ede a Földművelésügyi Minisztérium Hegyvidéki Kirendeltségének a vezetője 1901 szeptember közepén Ungváron tárgyalásokat folytatott Firczák Gyula püspökkel a gazdasági akció jövőjéről. (...) Útitársa Rochlitz Nándor, a Hegyvidéki kirendeltség Ung vármegyei megbízottja volt, akivel nyolc óra tájban hagyták el az ungvári Korona szállodát. Egán Ede útközben, a Hegyfark és Nagyláz községek közötti úton, a Lázi-dombon mindmáig kiderítetlen körülmények között, halálos kimenetelű lövést kapott.

2021-09-17 A budapesti Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért felvidéki társulás által Sátoraljaújhelyen a Magyar Nyelv Múzeumában 2021. szeptember 9-én megrendezett „Versailles 100 év távlatából” című konferencián a Magyarságkutató Intézet részéről Dr. Vizi László Tamás tudományos főigazgató-helyettes „Egy kétségbeesett küldetés. Az Apponyi Albert vezette delegáció Párizsban – 1920” címmel, Dr. Ringer István „Sátoraljaújhely és Trianon” címmel tartott előadást.

2021-09-17 Az avar birodalomban élő magyar nyelvű népelem léte már nem feltevés, hanem tény. Megtartották a Magyarságkutató Intézet Ősi írásaink – a népszerűsítés és oktatás kihívásai, lehetőségei című konferenciáját. Az első előadást Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója tartotta Első ismert írásemlékeink (avar kor) és az ismeretterjesztés címmel. Őt kérdezte a Gondola.

2021-09-16 A közbeszédben sokszor találkozhatunk azzal a kijelentéssel, hogy Róma és a pápaság cserbenhagyta az oszmánok ellen vívott évszázados harcban Magyarországot, és nem tett semmit az agresszíven terjeszkedő szultánokkal szemben. A valóság ezzel szemben az, hogy a 15–17. században a római szentszék számára kiemelkedően fontos volt a magyarországi hadszíntér, és az oszmán-ellenes harcokhoz sok esetben nyújtottak diplomáciai, anyagi, vagy éppen konkrét katonai segítséget.

2021-09-16 Magyarország mongóliai nagykövetével, Obrusánszky Borbálával készült interjút közölt a Magyar Nemzet. Nagykövet asszony elismerően nyilatkozott a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Magyarságkutató Intézet által aláírt, több tudományterületre kiterjesztett együttműködési megállapodásról, és hangsúlyozta az Intézetünk jóvoltából hat évtized után idén júniusban újraindult belkh-i hun sír közös feltárási projektjének jelentőségét is.

2021-09-13 Küküllei János, I. Lajos király (1342–1382) történetírója feljegyzi, hogy I. Károly király halála (1342. július 16.) után az özvegy királyné, Erzsébet „fogadalmat tett, hogy felkeresi a szentek ereklyéit, és megtiszteli Péter és Pál apostolok küszöbét”. 1343. június 8-án el is indult Visegrádról népes kísérettel és tömérdek kinccsel, úticéljának első állomása azonban nem az „örök város”, hanem Nápoly volt. A királynét és magyarországi kíséretét szállító hajók július 24-én futottak be a nápolyi kikötőbe.

2021-09-13 A címben idézett gondolatot Melanchton írta tanítványáról, a híres humanista tudós, Nádasdy Tamásnak. Sylvester fordításában 480 éve jelent meg az Újszövetség a sárvár-újszigeti nyomdában. A Nádasdy pártfogásával alapított nyomda ezen terméke az első magyar nyelven, magyar műhelyben kiadott könyv. Sylvester a munka közben még az első magyar nyelvtant is megírta, noha ez nem vált ismertté akkoriban. Ám nem sok híja volt, hogy kudarccal végződjék a hosszú éveken át készülő bibliafordítás kiadása is.

2021-09-12 Románia 1944. augusztus 23-i átállásával a második világháború új fejezete kezdődött: három nappal később, augusztus 26-án a „gépesített tatárjárás” elérte Magyarország székelyföldi határát. Romániában rekedt Hans Friessner vezérezredes német Dél-Ukrajna Hadseregcsoportja, amelynek helyzete kritikussá vált és igyekezett mielőbb Észak-Erdély felé visszavonulni. A magyar vezérkar is reagált az eseményekre, de megkésve.

2021-09-10 A Mongol Tudományos Akadémia és a Magyarságkutató Intézet tudományos együttműködése keretében lehetőségünk nyílt az Akadémia Embertani tárának meglátogatására és onnan archeogenetikai minták vételére. A mintákat a magyar őstörténetkutatás számára fontos ázsiai hun temetőkből származó csontvázakból vettük, azzal a céllal, hogy a hunok genetikai mintáit össze tudjuk hasonlítani a honfoglaló magyarok archeogenetikai mintáival.

2021-09-09 305 éve, 1716-ban e napon halt meg a magyar tudomány korát meghaladó alakja, Pápai Páriz Ferenc. Sokrétű, humanista szemléletű műveltségét nem könnyű röviden összefoglalni: az orvostudományok doktora, nyelvész, szótáríró, műfordító, egyháztörténész, a címertan avatott tudósa, csaknem negyven évig a nagyenyedi kollégium tanára, erdélyi gyökerű, világpolgári műveltségű szellem. Méltán nevezték életrajzírói a „magyar Hippokratész”-nek.

2021-09-09 Magyarországról Bencze István, a Kökpár Világszövetség alelnöke felszólalásában gratulált Üzbegisztánnak és az üzbég sport vezetőknek azért a hatalmas munkáért, és eredményért, amit az üzbég etnosport érdekében végeztek. Mivel az etnosport nemcsak sport, hanem egy nemzet kultúráját és önazonosságát is megjeleníti, a Magyar Etnosport Szövetség szoros szakmai együttműködésben dolgozik a Magyarságkutató Intézettel. Horvát-Lugossy Gábor főigazgató biztosítja azt a tudományos kutatói hátteret, amely kiegészíti Szövetségünk gyakorlati munkáját.