2020-10-13 A nándorfehérvári diadal mellett a 15. századi magyar–oszmán háborúk egyik leghíresebb epizódja talán az 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csata volt, amely mély nyomot hagyott a korabeli magyarság emlékezetében.

2020-10-12 Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának a Magyar Nemzetben jelent meg véleménycikke.

2020-10-12 A magyar nyelvművelés első alakjai közül az egyik kiemelkedő személyiség Szarvas Gábor. Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából ő volt az egyik legrégebbi nyelvtudományi folyóiratunk, a Magyar Nyelvőr első főszerkesztője.

2020-10-08 Száz évvel ezelőtt, október 9-én született Halász Előd nyelvész, irodalomtörténész, filológus, germanista. Széles körű tudományos tevékenységének egyik legjelentősebb eleme a magyar–német lexikográfia területén végzett munkája.

2020-10-08 Trianon 100. évfordulójának szentelte 2020. október 7-i megemlékezését a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE) Fejér Megyei Alba Regia Szervezete. Az eseményen előadást tartott Vizi László Tamás, intézetünk tudományos főigazgató-helyettese.

2020-09-30 470 évvel ezelőtt, 1550-ben jelent meg Brassó nyomdájában a Katékhészisz című könyvecske. A mű szerzője a nyomda akkori vezetője, Valentin Wagner, aki alig egy esztendővel korábban vette át a nyomdát, elődje, a magyar könyvnyomtatás egyik legnagyobb hatású alakja, Johann Honter – Honterus János – halála után.

2020-09-29 Deák-Sárosi László kutatónknak a Magyar Nemzetben jelent meg publicisztikája az amerikai és a nemzetközi filmiparban évtizedek óta zajló identitásháborúról.

2020-09-27 Harminchárom évvel ezelőtt, 1987. szeptember 27-én sorsfordító pillanatok zajlottak Lakiteleken: a Lezsák Sándor házának udvarán felállított sátorban közel kétszáz értelmiségi gyűlt össze, hogy megvitassák a magyar nemzet jövőjét.

2020-09-25 „Anya, író, színésznő” – e három szóval írta le foglalkozását 1938-ban a Színházi Élet nevű művészeti szaklapnak adott interjújában Ignácz Rózsa, aki munkájával az igazságtalanul meghurcoltak, a számkivetettek, közöttük a csángók, a székelység és az erdélyi magyarság igazságáért állt ki.

2020-09-24 Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának a Magyar Szóban jelent meg legújabb publicisztikája.