Rangos elismerésben részesültek kutatóink

MKI

Áder János köztársasági elnök

az ókori írástörténet és a Kárpát-medence régi írásos emlékeinek kutatása, gyűjteményes kiadása, valamint az egyetemes és a magyar történelem görög és latin nyelvű forrásainak magyarra fordítása során végzett munkája elismeréseként Fehér Bence ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója részére MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata;

a magyarság történetével kapcsolatos kimagasló színvonalú kutatásai, jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint a nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi elismeréseként dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi tanára, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója részére MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata;

a népvándorláskor Kárpát-medencei és sztyeppei régészeti emlékeinek feltárása, valamint a magyar őstörténet kutatása területén elért jelentős eredményei elismeréseként Makoldi Miklós Zsombor régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója részére MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata

kitüntetést adományozott.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

kitüntetés