Megérdemelve vagy ártatlanul: Szendrey Júlia összes költeménye elemző tanulmányokkal

Megjelent Raffay Andreának, Történeti Kutatóközpontunk kutatójának Szendrey Júliáról szóló, legújabb könyve.

júlia
A könyv borítója
raffay andrea
Raffay Andrea

Ajánló:

E könyv, amely Petőfi Sándor, majd Horvát Árpád felesége, Szendrey Júlia összes versét tartalmazza, először kis példányszámban, 2018 augusztusában került a könyvesboltokba, s tény, hogy ebben a kötetben jelentek meg összegyűjtve először Szendrey Júlia versei Magyarországon. A 2018. évi kiadáshoz Raffay Andrea hat irodalomtörténeti tanulmányt írt. E könyvben, amely jóval nagyobb példányszámban jelenik meg, tíz irodalomtörténeti tanulmányban elemzi a szerző Szendrey Júlia költői életművét. A tanulmányok fő vonulatát adják a Szendrey Júlia női sorsát és megítéléseit bemutató elemző írások. A kötetben olvasható tanulmányok, annak ellenére, hogy tudományos módszerrel készültek, s lábjegyzetekkel vannak ellátva, szép stílusuk miatt olvasmányosak. Az Olvasó e tanulmányok segítségével el tudja helyezni Szendrey Júlia versművészetét az európai és magyar irodalomtörténetben. E kötet tehát a kritikai kiadás, a forráspublikáció és az irodalomtörténetírás hármasságával segíti megérteni a mindössze 39 évet élt, két tragikus házasság és egy gyógyíthatatlan betegség kínjait végig szenvedő Szendrey Júlia megrendítő lírai életművét. A Szendrey-életmű feltárása azzal is jár, hogy bepillantást nyerhetünk a reformkor utolsó évei és az azt követő önkényuralmi korszak másfél évtizedének történetébe. Első férje a magyar líra és a szabadságküzdelmek ormait jelentette Szendrey Júlia életében, második férje a tudomány világába vonta őt, míg a maga életének meghatározó tartalma az életért való küzdelem mellett a családjáért, és mindenekelőtt a gyermekeiért élő, értük aggódó asszony és édesanya sorsa volt.

Raffay Ernő