Árpád-kori települések találkozója a Mátra lábánál

MKI

Gyöngyössolymos településen augusztus 27-28-án tartották meg az Árpád-kori települések találkozóját. A kulturális programokkal kísért konferencián a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója – Makoldi Miklós is előadott, bemutatva a királyi alapítású abasári Bencés-monostor és nemzetségfői központ régészeti feltárásának eredményeit.

k
Makoldi Miklós előadása közben

Ezután ellátogatott a gyöngyössolymosi Szent Miklós templomba. Ennek eredeti középkori tornyán még ma is látható az Abák címerállata, a koronán álló turulmadár. De nem csak a templomtornyon, hanem a templomban is van egy rendkívül szép sírkőtöredék, melyet az eredeti középkori templom barokk átépítése során falaztak be a templom hajójának falába.

k
A gyöngyössolymosi templom

A sírkőtöredéken ugyancsak az Abák címerállata, a kiterjesztett szárnyú turul látható gyönyörű gótikus körfelirat töredékkel, melyen az áll, hogy az Úr megtestesülésének 1411-ik évében ide temették …… mestert. Hogy kit takarhat ez a sírfelirat pontosan nem tudjuk, de minden bizonnyal az Abák Solymosi ágának egy 1411-ben meghalt magasrendű tagját.

A sírkő egyébként szinte édestestvére az 1940-ben a kisnánai várban előkerült Aba nembeli Kompolti László (elhunyt 1428) sírkövének, melyhez hasonló (és az egyetlen ép darab) Abasáron is előkerült 2020-ban (az abasári sírkő feltehetően a Aba nembeli Kompolti László unokáinak Jánosnak és Mihálynak a közös sírköve). A míves sírkövek is igazolják tehát, hogy az Abák a XV. században is vezető szerepet töltöttek be Heves-megye életében, amellett, hogy a királyi udvarban is sok esetben főtisztségeket láttak el.

k
Kompolti László sírkő töredéke. Forrás: varlexikon.hu