Anyanyelvünk és magyarságunk – Határtalan szavaink

MKI

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2020-ban meghirdeti Anyanyelvünk és magyarságunk – Határtalan szavaink című pályázatát 11–19 éves diákok számára!

A pályázat célja, hogy a tanulók…

·       …a trianoni emlékév, valamint a magyar nyelv napja alkalmából ismerjék meg közelebbről nyelvünk jelenkori állapotát.

·       …lehetőséget kapjanak arra, hogy a magyar nyelv tágabb használati körébe is bepillanthassanak.

·       …elgondolkodjanak a hazai és a határon túli nyelvhasználat egységéről és különbözőségéről.

·       …figyelmük ráirányuljon az anyanyelv önazonosságban és közösségi létben betöltött szerepére is.

A pályázat két fő kategóriája:

A)   Tudományos

B)   Irodalmi

A)  Tudományos

1.     Gyűjtés

a)     Válassz ki egy Kárpát-medencei országot (ne az az ország legyen, ahova születtél)!

b)    Gyűjts 20 olyan szót, amelyet jellemzően az adott országban élő magyarok használnak. A gyűjtéshez segítségként pár forrásjavaslat:

·       Új magyar tájszótár. Szerk.: B. Lőrinczy Éva, Hosszú Ferenc. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2010.

·       A magyar nyelvjárások atlasza. Szerk.: Deme László – Imre Samu – Bárczi Géza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.

·       Termini-szótár http://termini.nytud.hu/htonline/

c)     Add meg a gyűjtött szavak jelentését körülírással és/vagy szinonimákkal!

d)    Keress mindegyikhez példamondatot is akár az interneten, akár könyvekben, avagy vedd fel a kapcsolatot ottani magyarokkal!

 

2.     Fogalmazás (reflektálás)

A fogalmazás címe: Egy nyelvet beszélünk?, ez legyen egyben az írás fő témája is, terjedelme pedig legalább 1, legfeljebb 2 oldal (3000-6000 leütés) legyen. Gondolatébresztő kérdések:

a)     Miért használnak olykor a különböző országokban élő magyarok más szavakat ugyanazoknak a dolgoknak a jelölésére? Gondoljatok a történelmi, politikai, földrajzi, társadalmi okokra!

b)    Vajon ez megnehezíti a kommunikációt a magyarországiakkal? Van esetleg tapasztalatotok is?

c)     Nem lenne szükség arra, hogy különböző magyar beszélőközösségek nyelvhasználatával is megismerkedjünk? Miért? Ha igen, hol lenne ennek helye?

d)    Minden más egyéb gondolat, vélemény, amely a gyűjtőmunka során felmerült benned anyanyelvünkkel kapcsolatban. 
 

B)  „Irodalmi”

Bármilyen saját prózai, szépirodalmi alkotást elfogadunk, amelynek témája kapcsolódik a pályázat címéhez (Határtalan szavaink), valamint legalább részben a trianoni emlékévhez. Terjedelme legalább 3, legfeljebb 6 oldal (9000-18000 leütés) legyen.

Ajánlott műfajok: novella, anekdota, adoma, tárca, karcolat, mese, (verses) elbeszélés

Ha a terjedelmi keretet egy leadott mű nem éri el (pl.: egy egyoldalas novella), akkor a nevezéshez több rövid alkotás is leadandó, az írások összterjedelmének kell elérnie a minimum 3 oldalt.

FIGYELEM!

Csak eredeti, saját gyűjtést, szellemi, illetve művészi munkát fogadunk el!

A pályázatra csak egyének nevezhetnek!

Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz, margóbeállítások: bal 2,5 cm, jobb 2,5 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm, doc vagy docx formátum.

A bírálóbiztosság tagjai: a Magyarságkutató Intézet nyelvészeti kutatóközpontjainak igazgatói és kijelölt munkatársai

Értékelés: A tartalmi szempontból legjobbnak minősített, legkreatívabb pályázatok részesülnek díjazásban. Így például a tudományos pályázatoknál a szavak ritkaságát, de egyben életszerűségét is figyelembe vesszük a bírálatkor. Az irodalmi munkák értékelésekor nagy súllyal számít a forma, a stílus, az esztétikai érték is.

A pályázatok nyertesei (kategóriánként):

1. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

2. helyezett: 30.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

3. helyezett: 20.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

Különdíj: Indokolt esetben a bírálók különdíjat oszthatnak ki könyv- és tárgyajándék formájában.

A pályázatok beérkezési határideje (változás!): 2020. november 25.

Az eredményhirdetés napja (változás!): 2020. december 3., a Magyar nyelvjárások napjának 3. napja

A pályázat benyújtása: A pályázat kötelező tartozéka az adatlap. A pályázati anyagot és a kitöltött adatlapot postán és elektronikusan is be kell küldeni a következő címre:

Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

hatartalanszavaink@mki.gov.hu

Jelige: „Határtalan szavaink”

 

További információért szintúgy a fent megadott e-mail-címre írjanak.

 

Szeretettel várjuk a pályázati anyagokat!

 

A pályázat teljes anyagát ezen a linken érhetik el.