Kiemelkedő hun sírok kutatásának új eredményei

A magyar őstörténet-kutatás szempontjából kiemelkedően fontos, újabb megkerülhetetlen leleteket hoztunk felszínre és vizsgálunk. Sikerrel zárult a mongol–magyar tudományos együttműködésben végzett kétezer éves ázsiai hun sírok régészeti feltárásának terepi munkarésze (Belch, Mongólia).

A Mongol Tudományos Akadémia és a Magyarságkutató Intézet tudományos együttműködés keretében közösen folytatta az 1961-ben szintén mongol–magyar együttműködés keretében megkezdett Belch-i, ázsiai hun temető régészeti feltárását.

Most, 2021-ben két sír feltárása történt meg, valamint egy harmadik sír kőpakolásának egy részét is sikerült megtakarítani. Az idei feltárás azért jelentős, mert 60 évvel ezelőtt Horváth Tiboréknak nem volt lehetőségük nekifogni a temetőben található nagyobb nemesi sírok feltárásához, hanem csak kisebb, közrendű sírok kutatását végezték el. Most viszont minden adott volt egy nagyobb, gazdagabb sír feltáráshoz is.

b6

A közös ásatáson tehát feltártunk egy közel 20x20 méteres alapterületű, négyzetes alaprajzú, déli irányból lejtős sírbejárattal (dromos) rendelkező, rangos nemesi sírt is, amelyben a kőpakolás szakszerű megtisztítása után egyértelműen kirajzolódott a korabeli rablógödör foltja, amely a sírkamra fölött helyezkedett el. (Sajnos az Ázsiai Hun Birodalom felbomlása után a kíniak engedélyezték a velük szövetséges jüecsiknek a hun sírok szervezett kirablását, cserébe a Hun Birodalom legyőzése során tett katonai szolgálataikért. Ezért van szinte minden mongóliai hun sír kirabolva.)

Ahogy tovább mélyült a feltárás, 5 méteres mélységben előkerült a fából ácsolt sírkamra és benne a nemesi temetkezés feldúlt maradványai. A sírrablás mértéke jelentős volt, ennek ellenére a sírból szép koporsóveretek és koporsószögek, egy kétkerekű harci kocsi maradványai, kerámiaedények töredékei és egy emberi lábszárcsont töredéke is előkerült. Kiemelendők még a fémtárgyak környékén megtalált szövet- és szervesanyag-maradványok, az importként a sírba került borostyángyöngyök, valamint egy vágtató lovat ábrázoló, áttört bronzlemezből készült ruhadísz is, amelyből egykoron jóval több lehetett a sírban.

Makoldi Miklós régészeti igazgatónk és a Magyarságkutató Intézet munkatársai a feltárás helyszínén megtekintették a feltárt és részben eredeti módon helyreállított kőpakolásos hun sírt és hivatalosan is lezárták az ásatást Gelegdorj Eregzen igazgatóval és a Mongol Tudományos Akadémia régészeivel közösen.

Ezt követően az Akadémia Régészeti Intézetének leletraktárában a Magyarságkutató Intézetnek lehetősége nyílt a sírból előkerült régészeti leletek és szervesanyag-maradványok megtekintésére és tanulmányozására, majd az Akadémia zárt embertani tárában archeogenetikai mintát vehettünk a sírban feltárt emberi lábszármaradványból annak érdekében, hogy Intézetünkben újabb ázsiai hun sír teljes genomanalízisét végezzük el.

b3

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 60 éve megkezdett mongol–magyar régészeti együttműködés folytatása igen sikeres feltárást eredményezett az idei évben. A munka nem marad ennyiben, mivel intézetünk főigazgatója, Horváth-Lugossy Gábor az együttműködés folytatásáról állapodott meg a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének igazgatójával.

A következő évben tehát folytatódik a magyar őstörténet szempontjából kiemelkedő területen fekvő, Ulánbátorhoz közeli, Belch-i hun temető feltárása.

Előzmények:

https://www.facebook.com/magyarsagkutato/posts/3980586818737457

https://www.facebook.com/magyarsagkutato/posts/4071339716328833