Különböző történelmi korszakokban, különböző területeken más és más, egymáshoz néha hasonlító, máskor eltérő hadviselési módok, fegyverek jelenhettek meg.


November 10-ére esik Nagy Szent Leó pápa (440–461) ünnepe, mivel a pápa 461-ben ezen a napon hunyt el. 


A magyar jelnyelv napján, november 9-én hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a siketnéma közösségnek a jelnyelv az anyanyelve, ami teljes értékű nyelvként kultúránk része.


(Benedekné) Gergely Piroska a magyar nyelv- és névtörténet jelentős személyisége, elismert oktató, kutató, tanszékvezető volt, (...)


A Nagy Háború utolsó esztendejében, annak ellenére, hogy hadserege több hadszíntéren is helytállt, az Osztrák–Magyar Monarchia eresztékeiben recsegett.


75 éve ezen a napon, november 1-jén, 36 éves korában likvidálta a szovjet diktatúra Romzsa Tódor (1911-1947) munkácsi görög katolikus püspököt, vértanút:


120 évvel ezelőtt ezen a napon, október 28-án született Balassagyarmaton Ligeti Lajos keletkutató.


„NEM LENNE EGY NYUGODT PERCEM, HOGYHA ’56-BAN NEM ÁLLTAM VOLNA ÉN IS ODA A FORRADALOM MELLÉ”  – 2015-ben így nyilatkozott a közmédiának a Svájcban élő Kenessey Csaba, a Dudás-csoport egykori tagja, (...)


Volt egy fiú és volt egy lány, egy szenvedélyes és tragikus, de örök szerelem története az övék. Egy szerelemé, amely elválaszthatatlan az 1956-os szabadságharctól, egy szerelemé, amelynek szenvtelen és cinikus eltiprása a kommunista rendszer legaljasabb bűnei közé tartozik.