Az 1861-es országgyűlés elutasította Ferenc József osztrák császár központosító ún. „februári pátensét” – rendeletét, de abban már megoszlottak a vélemények, hogy ezt milyen formában tudassák az uralkodóval, határozattal-e vagy felirattal.


A Rákóczi Ferenc által a 18. század elején vezetett szabadságharc története – különösen annak katonai vonatkozásai – kevés helyet kapott a magyar történelemről szóló munkákban.


A tokaji aszú talán elsőként tett szert nemzetközi hírnévre a hungarikum termékeink közül. Több évszázadon át bukkant fel újra és újra egy különös hiedelem a tokaji borral, (...)


Immár ötven esztendeje, 1972. december 10-én hunyt el a múlt század egyik legkiválóbb klasszika-filológusa, magyarságkutatója, aki nem csupán őstörténetünk forrásait vizsgálta, hanem egyúttal a bizánci–magyar kapcsolatoknak is kiváló ismerője volt.


A vörös gróf és elvbarátai által kierőszakolt 1918. november 13-i belgrádi katonai konvencióban (...)


1477 nyarán a Győrben egy megközelítően 17 000 főnyi magyar haderő gyűlt össze. 


Hőgyes Endre orvos, bakteriológus, kora nemzetközileg elismert szaktekintélye, a magyarországi Pasteur Intézet alapítója, (...)Stein Márk Aurél (1862. november 26. – 1943. október 26.) magyar származású, később brit állampolgárságú régész, elsősorban belső-ázsiai kutatásairól és régészeti felfedezéseiről ismert; emellett néprajzkutató, földrajztudós, nyelvész és földmérő is volt.