1568 január 6-án kezdődött és 13-áig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás (...)


Nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1943. január 12-én Urivnál a szovjet 40. hadsereg erőszakos felderítése vezette be a küszöbön álló ellenséges támadást.


„Koszorús költőnk” születésének bicentenáriuma alkalmából számos irodalomtörténeti ismertetés, történelmi méltatás lát napvilágot személyéről és munkásságáról, amelyekben vélelmezhetően csak megemlítik katonai pályafutását, (...)Az 1848. december 14–16. között megindult koncentrikus császári támadás elől a nyugati határszélen védekező, Görgei Artúr vezérőrnagy parancsnoksága alatti (...)


„Adjatok, hogy honvédeink megállják a helyüket…” - Karácsony a Don-kanyarban


1914-ben az első háborús karácsony közeledtével az Osztrák–Magyar Monarchia lakossága mellett (...) 


290 évvel ezelőtt, karácsony előestéjén hunyt el a kora újkori magyar tudományosság jelentős alakja, ifjabb Köleséri Sámuel (Szendrő, 1663. nov. 18. – Nagyszeben, 1732. dec. 24.).


Szente Imre (1922. december 22. – 2020. december 27.) Alsóságon (ma Celldömölk része) született. 


Báró Kemény Zsigmondot szűk családi körben temették el 1875. december 22-i halála után két nappal Pusztakamráson. A szertartást csak még jobban elszomorította a rideg téli időjárás.