Isten, áldd meg a magyart!

Himnuszunk születésnapját ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy kétszáz évvel ezelőtt, 1823-ban Kölcsey Ferenc e napon fejezte be hazafias költészetünk legnagyobb remekét. 

A magyar kultúra napja hivatalos állami emléknap, de valójában mit jelent nekünk a magyar kultúra, mit jelent annak megtartó ereje és hogy formálisan is nemzeti összetartozásunk egyik sarokköve nemzeti imádságunk? 

A magyar kultúra bölcsőnkre és fejfánkra magyarul rávésett nevünk. Kolozsváron az anyakönyvvezető előtt magyarul kimondott igenünk, és keresztelőink Csallóköztől a Muravidékig. A magyar kultúra iskolaválasztásunk, és mindennapi kiállásunk anyanyelvünkért, nyelvhasználati jogainkért. De az is, ha ismerjük a temesvári Erzsébet, az aradi Csiky Gergely utcákat és a kassai Bethlen Gábor körutat. 

Magyar kultúra az iskolában rovásírással írt titkos levelünk, de közös nemzeti céljaink, sikereink és örömeink is. És a magyar kultúra részei közös tragédiáink és traumáink is. 

Magyar kultúra kollektív tudásunk, hiedelemvilágunk, imádságaink és hőseink. 
Hogy Kassáról Rákóczi, Váradról Szent László, Csáktornyáról Zrínyi, Egerről Dobó és Nándorfehérvárról Hunyadi jut mindannyiunk eszébe. 
Egyazon nemzet tagjai vagyunk Budapesttől a diaszpóráig. Bár nagyon másfélék mindennapos csatáink, de a mienk csak azért is, ahogy lehet magyarságunk.

…és hogy a Himnusz sorait énekelve könnybe lábad a szemünk.