" A szó nem szabadítja meg hazánkat, csak a tett"

(…) Nem tudom, mire van szükségük Európa népeinek; de hogy Magyarország népeinek a legkisebb győzelem a harctéren több hasznot és becsületet szerez, (...)

(...) mint a legfönnhéjázóbb nyilatkozat, abban biztos vagyok, és még egyszer kimondom: hogy a bécsi miniszterek agyrémei V. Ferdinánd koronás király s az általa szentesített alkotmány mellett megnyert csaták adják a legjobb feleletet.” - 205 éve született Görgei Artúr 1848–49-es honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején (több alkalommal) a honvédsereg fővezére. 

Görgei emlékezete: https://mki.gov.hu/hu/hirek-hu/evfortulok-hu/gorgei-emlekezete