200 éve született csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula

Andrássy 200 - „ [...] a kormányok változnak, azoknak tagjai halandók, míg a vármegye öröklétü test, tehát halhatatlan.

A felelős kormány tagjainak az ország törvényei szellemében kell eljárniok, de a vármegye az, amely e szellemet megteremti és kifejleszti" - talán ezek a szavak fejezték ki legszebben Andrássynak a magyar politika múltjában gyökerező felfogását.
200 éve született idősebb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf ANDRÁSSY GYULA Károly, Oláhpatakon (Gömör-Kishont vármegye) 1823. március 3-án.

Forrás: Tőkéczki László: id. gróf Andrássy Gyula politikai irányeszméi, edit.elte.hu