112 éve született a XX. század legmagyarabb könyvkiadója, Püski Sándor

Néhány idézet az 1962-es letartóztatás utáni kihallgatási jegyzőkönyvből:

- Mi ez az azonos politikai platform, amelyet Önök vallanak?

- Politikai platformunk bel- és külpolitikai kérdései az alábbiakban foglalhatók össze röviden: belpolitikai téren a többpártrendszer, a jelenleginél sokkal nagyobb politikai szabadság, mert véleményünk szerint ez nincs meg.
Gazdasági téren - mind a mezőgazdaságban, mind az iparban - a korlátozott magántulajdon visszaállítása, kulturális, szellemi téren szabadság, mert a jelenleg fennálló társadalmi rendszerben ez korántsem kielégítő.

Külpolitikai téren - a Szovjetuniótól való politikai függőséget - amellett, hogy a kelet-európai államok gazdasági rendszerében megmaradnánk - megszüntetni, semlegességet biztosítani, erre legmegfelelőbbnek a közép-európai államok államszövetségét láttuk. Így a keleti és a nyugati tábor között a semlegesség új változatát létrehozni...

112 éve született a XX. század legmagyarabb könyvkiadója, PÜSKI SÁNDOR. Élete, kitartása, nemzeti hitvallása, magyarsága örök példa minden magyar számára. 
Hogy ez tudatosul-e, fölfedezzük-e, az csak rajtunk múlik. Ha szerencsések vagyunk, igen.
Nekem abban a megtiszteltetésben volt részem a 2000-es években, hogy többször találkozhattam vele, megismerhettem őt, a Példaképet.

Ma a születésnapján is gondolunk rá!