851 éve múlt már, hogy 1172 március 4-én, ahogy a krónika fogalmaz, elköltözött az Úrhoz István király, Géza fia, e néven a harmadik. Tízesztendős uralmát elhomályosítja utódja, öccse, III. Béla király történetírók sokasága által tárgyalt uralma.


Andrássy 200 - „ [...] a kormányok változnak, azoknak tagjai halandók, míg a vármegye öröklétü test, tehát halhatatlan.


Amikor Józef Bem vezérőrnagy 1849. február végén megtisztította a Borgói-szorost, báró Puchner Antal altábornagy erdélyi császári-királyi főserege (...)Kálmán Béla 1913. február 28-án született a ma Ausztriához tartozó Lakompak (Lackenbach) településen. A szombathelyi gimnáziumi évek után Budapesten járt egyetemre, és az Eötvös József Kollégium diákja volt.


2023. február 25-én, Kovács Bélára, a Független Kisgazdapárt főtitkárára emlékezve, akit a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba hurcoltak.


A Terror Háza Múzeum falánál, az áldozatok fotói előtt gyújtott gyertyát Horváth-Lugossy Gábor, intézetünk főigazgatója.


"Február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Nemcsak arra a százmillió életre, amelyet kioltott a világtörténelem leggyilkosabb eszméje, hanem mindenkire, aki kénytelen volt szenvedni a totális zsarnokság igája alatt. Mert ennek a rendszernek mindnyájan az áldozatai voltunk."


Valószínűleg emberi természetünkhöz tartozik, hogy hajlamosak vagyunk nemzetünk nagyjaira egyetlen kiemelkedő, jelképes erejű tettük alapján emlékezni, és emiatt – bár úgy érezzük, megadjuk nekik az őket illető tiszteletet – életművük igen jelentős része marad ki a köztudatból.


Február 21-én ünnepeljük az Anyanyelv Nemzetközi Napját. A Földön több mint hatezer nyelvet beszélnek, ám ezeknek csaknem a fele veszélyben van, folyamatosan halnak ki nyelvek.