A jó ser, keser, tartja a mondás. De nemcsak az ital, a története is kesernyés néha. Ugyanis az egyik romániai sörmárkát, a kolozsvári Ursust sokan román sörnek tartják. (...) A kolozsvári sör eredetileg ugyanúgy magyar volt, mint a város, ahol régen főzték. 


Élete legnagyobb győzelmének hatvanhetedik évfordulóján, 1916. május 21-én halt meg Görgei Artúr tábornok. Miképp indult a szabadságharc legendás hadvezérének tiszti pályafutása? Lássuk hát! 


1951. május 15-én kezdte meg működését az Állami Egyházügyi Hivatal. A kommunista elnyomás egyházellenességének intézményesülését szovjet mintára szervezték meg, a többi megszállt országhoz képest kissé ugyan megkésve, de ez nem jelenti azt, hogy a vallásüldözés ne lett volna szerves része a rendszernek az első pillanattól kezdve.


Magyar győzelemmel zárult 1849. április 26-án az első komáromi csata, és a tavaszi hadjárat második szakaszának eredményéről Görgei Artúr vezérőrnagy így vélekedett emlékirataiban: 


Kétszáz évvel ezelőtt, 1822. április 23-án, Szent Adalbert napján került sor az esztergomi bazilika ünnepélyes alapkőletétére József nádor és számos egyházi, valamint világi előkelő jelenlétében.


A tavaszi hadjárat komáromi szakaszában, 1849. április 19-én Nagysalló mellett fényes győzelmet arattak a honvédek. 


Az 1956-os magyarországi események jó indokot szolgáltattak a román kommunista államhatalomnak az ország nemzetiségeivel, így a magyarsággal való leszámolás felgyorsításához, (...)


Lénárd Sándor (1910. március 9. – 1972. április 13.) a XX. századi magyar kultúrtörténet egyik legkülönösebb egyénisége volt, akiről mindenképp fontos megemlékezni halálának 50. évfordulóján azért is, hogy életműve jobban belekerüljön a köztudatba


„…nyelvünk ősi és modern, erdei-mezei és városi, ázsiai és európai. Mi is ősiek és modernek vagyunk, európai magyarok.” (József Attila)