2021-07-28 Eregzen igazgató úr: A sírrablók a kitermelt földet a négyzetes kőkereten kívül, annak bal oldalán rakták le. A sír külső kő szerkezete, és a sírba levezető lejárat vált láthatóvá a kőpakolás finom tisztítása során. Régészeink így az eredeti sírszerkezetet követve haladnak a munkával. Ezen munka során 2 m mélyen 6.5x5 m méretű négyzet alakú sírkamra nyomait tártuk fel, aminek szerkezetét külön kőpakolással erősítették meg. Most ezen megtalált sírkamrában folyik tovább a kutatás.

2021-07-28 Július 29-ére más szentek mellett Troyes-i Szent Lupus ünnepe esik. Mivel azonban Lupusnak Magyarországon egyáltalán nincs kultusza, ez az ünnep számunkra teljesen ismeretlen – bár történelmi vonatkozásai miatt számunkra igencsak fontos szentről van szó. Valójában egyetlen kiemelkedő tettéről tudunk, amelyért a szentek sorába emelték: a hagyomány szerint ő mentette meg városát a hunoktól Attila király galliai hadjárata idején.

2021-07-26 Július huszonnegyedike Árpád-házi Szent Kinga emléknapja. Kinga az Aranybulla kiadását követő időszakban, 1224. március 5-én Esztergomban látta meg a napvilágot Árpád-házi Béla herceg (a későbbi IV. Béla magyar király) és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő első gyermekeként. Rendkívüli családba, szentek közé született: apai nagynénje Szent Erzsébet, fiatalabb lánytestvérei Boldog Jolán és Szent Margit voltak.

2021-07-24 A Hunyadi- és a Corvin-dinasztiával egy olyan üstökös tűnt fel a magyar történelem egén, amelynek fénye a mai napig nem halványult el – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Magyarságkutató Intézet konferenciáját megnyitó beszédében. A Hunyadiak és Corvinok címet viselő, kétnapos tudományos rendezvény a nándorfehérvári diadal napjának 565. évfordulóján vette kezdetét.

2021-07-22 Ha Hunyadi Mátyást kérdeznénk, jelen ismereteink szerint azt válaszolta volna, hogy ő a keresztény Magyar Királyság uralkodója – mondta Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet (MKI) főigazgatója. Milyen származásúak a Hunyadiak és hol a helyük Euró­pa történetében? Többek között erre keresik a választ az intézet mai, nemzetközi Hunyadi-konferenciáján.

2021-07-21 1456. július 4 és 21-e között a keresztények sikerrel védték meg Nándorfehérvárat II. Hódító Mehmed szultán csapataival szemben, aki három évvel korábban bevette a Bizánci Birodalom fővárosát, Konstantinápolyt. Július 22-én pedig a vár mellett zajlott csatában a Hunyadi János vezette várbeliek és a Kapisztrán János vezetése alatt álló keresztesek legyőzték az oszmán csapatokat.

2021-07-21 Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársa a Lemhényi Ifjúsági Szervezet szervezésében, valamint a Magyar Ifjak Kézdiszékért társszervezésében megvalósuló vetített képes előadás keretében Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély visszacsatolásának történelmi hátterét ismertette.

2021-07-21 A Gombaszögi Nyári Táborban a „Versailles 100 év távlatából” című előadás-sorozat felvidéki záró előadása keretében Köő Artúr, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársa a Trianonhoz vezető út ritkán tárgyalt okait ismertette hallgatóságával.

2021-07-19 A magyar jakobinusok szervezkedése a 18. század végi Magyarország sokáig legjelentősebbnek ítélt eseménye volt. Kétség sem férhet a szervezkedésben résztvevők többségének jószándéka és hazafisága iránt. Valóban jobbítani akartak az országon, őszinte és mély hazaszeretet, nemzetféltő aggódás vezette őket. Az egész szervezet központjában azonban egy olyan kétes erkölcsű figura, Martinovics Ignác állt, aki máig megosztja az utókort.

2021-07-15 A legmagasabb szintű nemzetközi tudományos együttműködésről, és ősi hun fejedelmi sírok mongóliai feltárásáról számolt be Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója. A Magyarságkutató Intézet a régészet mellett a történelem, néprajz, nyelvtörténet és archeogenetika tudományterületein is együtt dolgozik mongol tudósokkal.

2021-07-14 Penavin Olga Debrecenben született, de tudományos tevékenysége és élete nagy része Jugoszláviához kapcsolódott. Munkássága során végigjárta az akkor Jugoszláviához tartozó magyar településeket, hogy megismerjék és közzétegyék a helyi nyelvjárási és néprajzi adatokat.

2021-07-13 1956. július 14-én ünnepélyes keretek között átadták a Keleti-főcsatornát. Az építkezés befejezését a szocializmus nagy vívmányának tekintették, a csatornát és a vele párhuzamosan épülő tiszalöki duzzasztót békeműnek titulálták.

2021-07-13 Trianon előzményeinek, történelmi hátterének felvázolása került az előtérbe a budapesti székhelyű Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért civil szervezet között előadássorozatának lévai állomásán. A július 9-ei eseménynek a Reviczky Ház adott otthont.

2021-07-12 A magyar történelem és az Árpád-házi szent királyok egyik legkiemelkedőbb uralkodója előtt tisztelgő és Szent Lászlónak (1046-1095) emléket állító előadást rendezett és állított színpadra a Nemzeti Lovas Színház a Lovagkirály születésnapjának 975. évfordulójára

2021-07-10 A vajdasági pedagógusok önfejlesztésére is lehetőséget adó esemény „Történelem és magyarság” szekciójában Dr. Vizi László Tamás, a Történeti Kutatóközpont igazgatója és Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont vezetője is meghívott előadó volt.

2021-07-10 A magyar kormány a hangosfilmgyártás hazai elindulásakor, 1931-ben a felújított Hunnia Filmgyár átadásakor meghatározta, hogy mit vár el a filmipar résztvevőitől: „Dolgozzék a gyárban magyar tőke, keressen benne a magyar munka és tudás, diadalmaskodjék benne a magyar művészet és támogassa a termelés eredményét a magyar közvélemény, és létrejött a magyar filmgyártás.”

2021-07-08 Az ujkor.hu oldalán „Kibővülve, megújulva – Az impexek kora” címmel könyvrecenzió jelent meg Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársának kötetéről.

2021-07-08 Pomozi Péternek, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatójának a Magyar Nemzet Lugas mellékletében jelent meg „Genderprofesszorok gender nélkül” című, „Már a nyelveket is felforgatnák a haladó szélsőségesek” alcímet viselő legújabb publicisztikája.