2020-11-30 Más írásokban, elsősorban az interneten sok ellentmondó információ kering. Főleg arról, hogy a család melyik tagja és mikor változtatott nevet. Egy adat azonban sziklaszilárdan tartja magát: Boldizsár Iván Budapesten, 1912. október 30-án született.

2020-11-28 A magyar történeti köztudatban a Habsburg-ház annak ellenére nem foglal el előkelő helyet, hogy a leghosszabb ideig uralkodó magyar királyi dinasztiát jelenti. A család svájci származása mellett őseik között szép számmal találunk kapcsolódást az Árpád-házhoz, elég csak arra gondolnunk, hogy az első Habsburg német király, I. Rudolf és felesége, Hohenberg Gertrúd szépapja is I. Béla volt.

2020-11-25 A magyar törvényhozás először avatta nemzeti ünneppé állami szinten az 1848–1849-es szabadságharchoz vezető 1848. március 15-ei forradalom napját 1927. november 25-én. Ezen a napon fogadta el a magyar felsőház is azt a törvényjavaslatot, amely március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánításáról és Kossuth Lajos emlékének megörökítéséről rendelkezett.

2020-11-25 1945 április-májusában egy várandós fiatalasszony indult Budapestről Szegedre, hogy megmentse férjét a szovjet fogságból. A nagyanyám volt az, pocakjában a hamarosan megszülető édesanyámmal. Nem sokat tudott nagyapámról azóta, hogy az ostrom napjaiban kiosont az óvóhelyről, hogy élelmet szerezzen feleségének és néhány éves kislányának.

2020-11-19 A 17. század első évtizedének végére a Magyar Királyság vészterhes évek mögött állt. Az Oszmán Birodalommal vívott tizenöt éves háború alatt az ország közepe hadszíntérré változott, s ez mérhetetlen pusztításhoz vezetett. A helyzetet a Bocskai István mozgalma alatti hadi események csak tovább rontották.

2020-11-18 Bakó Elemér 1915. november 18-án, 105 éve született a Bihar megyei Hencidán, és 2000. október 5-én, húsz éve, hogy az Amerikai Egyesült Államokban meghalt. Élete 1945 tavaszáig Magyarországhoz kötődött, ezután 1951-ig Németországban élt, majd családjával az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Munkásságát is meghatározták ezek az időszakok.

2020-11-15 A kelenföldi pályaudvarra 1919. november 16-án reggel érkezett meg Horthy. „Borús őszi nap volt ez, és hideg záporeső söpört végig Budapest utcáin. (...) Szorosan egymás mellett állt a járdákon Budapest lakossága, és mindenhol, ahol Horthy megjelent, véget nem érő ujjongással fogadták (...)” – írta a későbbi kormányzó életrajzírója, Edgar von Schmidt-Pauli.

2020-11-04 1956. november 4-én a kommunizmus az igazi arcát mutatta meg. Nem volt „megtévesztett dolgozó” az utcán, ahogy nem volt „hiba” az eszme megvalósításában sem.

2020-11-02 1890. november 2-án született Karcagon Németh Gyula turkológus, nyelvész. Születési helye, mint a Nagykunság központja, szellemiségével nyilván erős benyomást tett az ifjú Némethre a tekintetben, hogy mit válasszon tudományos érdeklődésének témájává.

2020-11-02 Az első bécsi döntés kihirdetésének hírére Budapest euforikus hangulatba került, a székesfőváros polgárai november 2-án este Imrédy Béla miniszterelnök budavári rezidenciája elé vonultak, aki a hatalmas tömeg előtt tartott beszédét a következő szavakkal zárta: „megértük a magyar feltámadás napját!”

2020-11-01 A magyar történelem, Magyarország természetföldrajza, térképészete, gazdaságtörténete – sajnos a tudománynak olyan területei, amelyek számunkra talán a legfontosabbak, de nagyon kevés nem magyar kutató érdeklődésének állnak a középpontjában, a világ élvonalába tartozó kutatók közül különösképpen. Az egyik első és legjelentősebb kivétel ez alól a bolognai születésű olasz gróf Luigi Ferdinando Marsigli.

2020-11-01 1335 novemberében Magyarország hármas királytalálkozó helyszíne volt: I. Károly magyar király (1301–1342) Közép-Európa két jelentős uralkodóját, III. (Nagy) Kázmér lengyel királyt (1333–1370) és Luxemburgi János cseh királyt (1310–1346) fogadta visegrádi palotájában.