júl
8

Honfoglalás és kora Árpád-kori temetők a Bodrogközben

időpont: 2021-07-08 16:00
helyszín: Sátoraljaújhely

Július 8-án 16:00-tól a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban tart a "Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10-11. századi településtörténetéhez" című, a Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent kötet bemutatójával egybekötött előadást Horváth Ciprián, a Régészeti Kutatóközpont tudományos munkatársa. Az előadás a Bodrogköz honfoglalás és kora Árpád-kori sírjain, temetőin keresztül mutatja be a kistáj korabeli településtörténetének jellegzetességeit. A természetföldrajzi viszonyokat követően vázolja a régió 8–9. századi lelőhelyei alapján rendelkezésre álló adatokat, majd időbeli szakaszokra bontva – a régészeti kutatás főbb állomásaira is kiterjedő áttekintéssel – ismerteti a fontosabb honfoglalás és kora Árpád-kori temetőket. Ezek speciális forrásadottságai lehetővé tesznek viseleti és tárgyrekonstrukciókat, az egyes közösségek szerkezetének vizsgálatát, a közösségek gazdasági és kulturális kapcsolatainak elemzését, illetve a temetkezési szokások analízisén át hitviláguk egyes részeinek megismerését is.

kép
Horváth Ciprián