jún
28

EUGEO2021 Nemzetközi Tudományos Konferencia

időpont: 2021-06-28 16:00

Június 28-án a prágai Károly Egyetem Természettudományi Kara szervezésében kerül sor az EUGEO2021 elnevezésű konferenciára. Jeney János kutatónk a magyar névhasználat az utódállamok területén történt változásait mutatja be A magyar helységnevek szabványosítása a Kárpát-medencében című előadásában.

MKir
A Magyar Királyság és a társországok[6] Horvát–Szlavónország térképe 1876-ban „A magyar korona országainak összes népessége 1910. évi decz. hó 31-én 20 886 487 lélek volt”[7]. Forrás: Wikipédia