Mai napon visszahoztuk az Aba nemzetség turulos, koronás címerével díszített sírkő hiteles másolatát

MKI

2020 októberében az abasári feltáráson előkerült egy szépen faragott XV. századi sírkő, az Aba Sámuel által 1042-ben alapított bencés apátság főtemplomának szentélyében, az oltár mellett.

A sírkövön az Aba nemzetség címere és gótikus körfelirat található, melyen az áll, hogy János fiai, Mihály és János nyugszanak a sírban. Ők nagy valószínűséggel az Aba nembeli Nánai Kompolt János fiaival azonosíthatók, akinek kegyuraságába tartozott a kolostor a XV. században.

A sírkövet tavaly kiemeltük és Egri Hunor kőrestaurátorhoz szállítottuk, aki szakszerűen restaurálta azt, illetve egy műkő másolatot készített róla, mely majd eredeti helyén, a templom szentélyében lesz elhelyezve. Ez a másolat került Abasárra, az Aba tér mellett a Múzeum u. 5 szám alatti gyógyszertár előtti parkba, mivel végleges-eredeti helyén még tart a feltárás. Addig is itt mindenki megtekintheti a másolatot, melyen a turulos, koronás Aba címer található.

sírkő
Az Aba nemzetség turulos, koronás címerével díszített sírkő hiteles másolata

Az eredeti sírkő pedig a feltárás leletanyagát befogadó múzeumba, az Egri Dobó István Vármúzeumba került a kőtárba, hogy ne legyen kitéve többet az időjárás viszontagságainak és megmaradjon az utókor számára.